Logo firmy

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Zezwolenia » Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu płynnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca: